Sunday, June 15, 2008

നായ്ക്കളും കുറുക്കന്‍‌മാരും ക്ഷമിയ്ക്കുക

*ബ്ലോഗാവ്രതത്തിന്റെ ഫലം ആണു് ഈ പോസ്റ്റ് എന്നുപറഞ്ഞാല്‍ തെറ്റില്ല.

കുറുക്കുവഴികള്‍ ധീരര്‍ക്കുചേര്‍ന്നതല്ല.
നായ്ക്കള്‍ എവിടെനിന്നെങ്കിലും വീണുകിട്ടുന്നതായാലും ചോരയും പൊടിയും പറ്റിപ്പിടിച്ചതായാലും മാംസളമല്ലാത്ത എല്ലിന്‍‌തുണ്ടു കിട്ടിയാല്‍ അതുകൊണ്ടുതന്നെ തൃപ്തിപ്പെട്ട്, വാലും ചുരുട്ടിക്കിടന്നുറങ്ങും. ഇനി സ്വന്തം പണിയെടുക്കേണ്ടല്ലോ.
എന്നാല്‍ സിംഹങ്ങളാകട്ടേ, കുറുക്കന്മാര്‍, സ്വന്തം വാവട്ടത്തുവന്നുനിന്നാല്‍പ്പോലും, അവയെ വെറുതേ വിട്ടുകൊണ്ടു, വലിയവലിയ ആനകളെ സ്വശക്തികൊണ്ടു കീഴ്പ്പെടുത്തുമ്പോഴാണു്, അഥവാ തന്റെ ശക്തിയ്ക്കൊത്തു വല്ലതും നേടുമ്പോഴാണു് നേട്ടമായി കരുതുക. സ്വന്തം ശക്തിയും കഴിവും ഉപയോഗിച്ച് നേടുന്നതാണു നേട്ടം. സൂത്രത്തില്‍ - മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിച്ച സാമര്‍ഥ്യത്തോടെ- ഉണ്ടുറങ്ങാന്‍ തക്കം പാര്‍ക്കുന്നവര്‍ കുറുക്കന്മാരെപ്പോലെയും നായ്ക്കളെപ്പോലെയും ജീവിയ്ക്കുന്നു.

(നായ്ക്കളും കുറുക്കന്‍‌മാരും ക്ഷമിയ്ക്കുക).

ഈ ആശയം ശ്ലോകത്തില്‍ പണ്ടുപണ്ടേ പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭര്‍തൃഹരി.

സ്വല്പസ്നായുവസാവശേഷമലിനം നിര്‍മാംസമപ്യസ്ഥി ഗോഃ
ശ്വാ ലബ്ധ്വാ പരിതോഷമേതി ന തു തത്തസ്യ ക്ഷുധാശാന്തയേ
സിംഹോ ജംബുകമങ്‌കമാഗതമപി ത്യക്ത്വാ നിഹന്തി ദ്വിപം
സര്‍വ്വഃ കൃച്ഛ്രഗതോऽപി വാഞ്ഛതി ജനഃ സത്വാനുരൂപം ഫലം.
ഭര്‍ത്തൃഹരി, നീതിശതകം.

കേരള്‍സ് ഡോട് കോമിനോടു സുഭാഷിതമോതരുത് എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ.
kerals.com ന്റെ ചെറ്റത്തരത്തിനോടുള്ള എന്റെ പ്രതികരണം.
ഒരേസമയം വിവാഹപ്പരസ്യസൈറ്റും അശ്ലീല സൈറ്റും നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന kerals.com ന്റെ തട്ടിപ്പ്, കുറേപണം അനാഥാലയത്തിനു ദാനം കൊടുത്തു എന്നുകാണിക്കുന്ന രെസീറ്റിലെ തട്ടിപ്പ്, കാശ്മീരിലെ (വ്യാജമെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന) വിലാസം, നെറികേടുകളെ , ജനമദ്ധ്യത്തില്‍ തുറന്നുകാണിയ്ക്കുന്നവരെ തീര്‍ത്തും അപലപനീയമായരീതിയില്‍ തേജോവധം ചെയ്യുക, നാന്നൂറോളം ബ്ലോഗുകളില്‍ നിന്നും പോസ്റ്റുകള്‍ സമ്മതമില്ലാതെ പകര്‍ത്തി, അതുവെച്ചു കാശുണ്ടാക്കുക, അതിനെപ്പറ്റിപ്പരാതിപ്പെട്ടപ്പോള്‍ വാദികളെ പ്രതികളാക്കുന്നമട്ടില്‍ ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുക..... കേരള്‍സ് ഡോട് കോമിന്റെ ഈ നെറികേടുകളെ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയുക. ആരും പറ്റിയ്ക്കപ്പെടാതിരിയ്ക്കട്ടെ, ഇനിയെങ്കിലും.
.......................................................................................................................
*[പഠിത്തത്തിരക്കില്‍, ബ്ലോഗാവ്രതവും കമന്റാവ്രതവും ഒക്കെ എടുത്തിരിയ്ക്കുന്നഞാന്‍, ഇന്ന്, ഒരു ബ്ലോഗുപോസ്റ്റ് വായിക്കാം എന്നു തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തി. ചില ബ്ലോഗുകളില്‍ ഒരു പോസ്റ്റില്‍ത്തന്നെ ചുരുങ്ങിയത് മറ്റുപത്തുപോസ്റ്റുകളിലേയ്ക്കും കൂടി നിശ്ചയമായും ലിങ്കുകളുണ്ടാവും, അത്രയും സമയം ബ്ലോഗുവായനക്കെടുത്താല്‍ ഇന്നുപിന്നെ ഉറക്കമൊഴിച്ചു പണിയെടുക്കേണ്ടിവരും. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ബ്ലോഗുകളില്‍ പോകുന്നതു സൂക്ഷിച്ചുവേണം എന്നുറപ്പിച്ചിരുന്നു :). ഫേവരൈറ്റ്സില്‍ ഏഴുവരി തള്ളി, പകുത്തെടുത്ത് കണ്ണും പൂട്ടി ക്ലിക്കിക്കിട്ടിയ ഒരു പോസ്റ്റ്, ഒരൊറ്റപ്പോസ്റ്റ് വായിച്ചു. വായിച്ചതിന്റെ ഭവിഷ്യത്താണു്, ഈ പോസ്റ്റ്. പടപേടിച്ചു പന്തളത്തുചെന്നാ‍ല്‍, ഇങ്ങനെയിരിയ്ക്കുമെന്നു ബോധ്യമായി].

3 comments:

ViswaPrabha വിശ്വപ്രഭ said...

வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்
துணைவலியும் தூக்கிச் செயல்.

ஒல்வது அறிவது அறிந்ததன் கண்தங்கிச்
செல்வார்க்குச் செல்லாதது இல்.
உடைத்தம் வலிஅறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
இடைக்கண் முரிந்தார் பலர்.
அமைந்தாங்கு ஒழுகான் அளவுஅறியான் தன்னை
வியந்தான் விரைந்து கெடும்.

വിനൈവലിയും തന്‍‌വലിയും മാറ്റാന്‍ വലിയും
തുണൈവലിയും തൂക്കിച്ചെയല്‍!
ഒള്‍വതു അറിവതു അറിന്തതന്‍ കണ്‍‌തങ്കി-
ച്ചെല്‍‌വാര്‍‍ക്കുച്ചെല്ലാതതു ഈള്‍!
ഉടൈത്തം വലി അറിയാര്‍ ഊക്കത്തില്‍ ഊക്കി
ഇടൈത്തന്‍ മുറിന്താര്‍ പലര്‍.
അമൈന്താങ്കു ഒഴുകാന്‍ അളവു അറിയാന്‍ തന്നൈ
വിയന്താന്‍ വിരൈന്തു കെടും!

(വലിയറിതല്‍ - തിരുക്കുറള്‍)

അനൂപ്‌ കോതനല്ലൂര്‍ said...

:

ज्योतिर्मयी ജ്യോതിര്‍മയി said...

ചെയ്യാനുള്ള കാര്യത്തിന്റെ ഗൌരവവും (വിനൈവലി) സ്വന്തം ബലവും മറ്റവരുടെ (ശത്രുക്കളുടെ)ബലവും മിത്രബലവും തുലനംചെയ്യണം, (ബലാബലം അറിയണം).

ശരിയ്ക്കും ഉണ്മയായി - ഉള്ളത് - അറിയാനുള്ള അറിവും (വിവേകവും)അറിഞ്ഞ് (ഉള്‍ക്കൊണ്ട്)
കണ്‍‌തങ്കി (ദര്‍ശനം-വിഷന്‍?)-പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കു അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല.

സ്വന്തം ബലം (എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന്) അറിയാതെ എടുത്തുചാടി ഇടയ്ക്കുവെച്ചു നശിച്ചവര്‍ പലര്‍.

സഹജീവികളോട് സഹകരിച്ച് -കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് ഒഴുകാതെ നില്‍ക്കുന്നവനും സ്വയം അറിയാത്തവനും തന്നെത്തന്നെ അഹകാരത്താല്‍ പുകഴ്ത്തുന്നവനും താമസിയാതെ നശിച്ചുപോകും.

- മധുരം തമിഴ്. ശരിയായോ അര്‍ത്ഥം? വളരെ നന്ദി, വാക്കുകള്‍ക്ക്.